iiuser
Lọc sản phẩm
Theo giới tính
Nam
Nữ
Màu sắc
Khoảng giá
< 500.000 đ
500.000 đ -> 1.000.000 đ
1.000.000 đ -> 1.500.000 đ
1.500.000 đ -> 2.000.000 đ
2.000.000 đ -> 2.500.000 đ
2.500.000 đ -> 3.000.000 đ
3.000.000 đ -> 3.500.000 đ
3.500.000 đ -> 4.000.000 đ
4.000.000 đ -> 4.500.000 đ
4.500.000 đ -> 5.000.000 đ
5.000.000 đ -> 5.500.000 đ
5.500.000 đ -> 6.000.000 đ
6.000.000 đ -> 6.500.000 đ
6.500.000 đ -> 700.000 đ
700.000 đ -> 800.000 đ
800.000 đ -> 1.000.000 đ
> 1.000.000 đ
Mặt Vợt
110 inch
101 inch
90 inch
113 inch
104 inch
100 inch
97 inch
95 inch
115 inch
Trọng lượng
255gr - 265gr
225gr - 255gr
265gr - 270gr
270gr - 280gr
280gr - 295gr
295gr - 305gr
305gr - 340gr
205gr - 225gr
195gr - 205 gr
Độ dài
27 inch - 68 cm
27 inch - 68. cm
27.25 inch - 69.2 cm
Kiểu dây
16x19
16x20
18x20
Phân loại vợt
Vợt người lớn
Mặt vợt lớn
Vợt thiếu niên/trẻ em
Player ID
Attacker - Tấn công
Baseliner - Đánh phông
All Court - Đánh toàn sân
Năm Model
2021
2020
2019
2018
Close

GIỎ HÀNG

Giỏ hàng của bạn chưa có sản phẩm nào