2017 Pro StaffBanner Ultra XP
   Sản phẩm  Dàn Tạ  STEELFLEX

Danh mục sản phẩm

0903801127

STEELFLEX

Steelflex Fitness là công ty sản xuất thiết bị thể dục thể thao chuyên nghiệp & gia đình, có địa chỉ tại 3F28, No. 5, Taipei, Taiwan. Các dòng sản phẩm như là treadmills, exercise bikes... được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9000:2000.