2017 Pro StaffBanner Ultra XP
  Giới thiệu Các lĩnh vực phát triển
0903801127

Các lĩnh vực phát triển

 

 

- Cung cấp dụng cụ TDTT và thiết bị tập luyện cho gia đình và trang thiết bị phòng tập chuyên nghiệp.
- Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hoàn chỉnh các hệ thống phòng tập và câu lạc bộ chuyên nghiệp.
- Thực hiện các dịch vụ bảo trì bảo dưỡng các hệ thống phòng tập và câu lạc bộ chuyên nghiệp.