XP = (X)treme Power một cây vợt mà Wilson giới thiệu cộng nghệ của họ đem đến một lực đánh cực đại. Điều đáng lưu ý trong dòng vợt này là trọng lượng nhẹ, đầu vợt nhẹ, không trợ lực.Chỉ có một cây mặt vợt 110 inch là có một chút trợ lực. 
Sau đây là một vài infographic về cây vợt mới này, xin chia sẻ cùng các bạn.